Μεταπτυχιακά: Εκπαίδευση (55)

Φίλτρα

Εκπαιδευτική Ηγεσία - Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

Εξ Αποστάσεως
Ιούνιος 2024, Οκτώβριος 2024
Το μεταπτυχιακό έχει σχεδιαστεί για όσους αναζητούν ρόλους ως ηγέτες στον τομέα της εκπαίδευσης, εκθέτοντάς τους στην καινοτόμο έρευνα και την εμπειρία στην ηγεσία, διαχείριση και διοίκηση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων....
Διοργανωτής: CEARS Φορέας διασύνδεσης - Εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακά Προπτυχιακά
Διάρκεια: 1 έτος

MA in LEADERSHIP

ΑΘΗΝΑ
Ιούλιος 2024
Η έννοια ηγεσία (leadership) νοείται όχι μόνο ως άσκηση διοίκησης αλλά ως ηγεσία στη μάθηση. Με αυτήν την έννοια, το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς καθώς και σε εργαζόμενους σε άλλους κλάδους....
Διοργανωτής: Hellenic-American Educational Foundation
Διάρκεια: 2-4 έτη
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Kλασικών Σπουδών βασίζεται στη γενική αρχή της ενότητας της Κλασικής Φιλολογίας και έχει σχεδιασθεί ώστε να προσφέρει συγκροτημένη εξειδίκευση στην αρχαία ελληνική και στη λατινική φιλολογία καθώς και στη...
Διοργανωτής: Πανεπιστήμιο Κύπρου
Διάρκεια: 2 έτη

Master (MA) in Teaching English to Speakers of Other Languages

ΑΘΗΝΑ
Σεπτέμβριος 2024, Ιανουάριος 2025
The MA TESOL is designed to provide professional development opportunities for speakers of English who wish to pursue or further their careers as TESOL professionals. ...
Διοργανωτής: DEREE - The American College of Greece
Διάρκεια: 1-2 years

Master in Education Policies for Global Development

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Σεπτέμβριος 2024, Ιανουάριος 2025
The Master in Education Policies for Global Development (GLOBED) aims to set new standards as an international Master in the field of globalization, education and international development...
Διοργανωτής: Πανεπιστήμιο Κύπρου
Διάρκεια: 2 έτη
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στα Αναλυτικά Προγράμματα, Διδασκαλία και Συγκριτική Παιδαγωγική έχει ως βασικούς στόχους: 1. Την έρευνα σε θέματα σχεδιασμού, ανάπτυξης και αξιολόγησης αναλυτικών προγραμμάτων, ανάλυσης και αξιολόγησης της διδασκαλίας, και...
Διοργανωτής: Πανεπιστήμιο Κύπρου
Διάρκεια: 2 έτη

Αρχαία Ιστορία

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Σεπτέμβριος 2024, Ιανουάριος 2025
Το πρόγραμμα στοχεύει στην προαγωγή της γνώσης και την ανάπτυξη της έρευνας, μέσω της διαμόρφωσης ειδικών επιστημόνων, στα γνωστικά αντικείμενα της Αρχαίας Ελληνικής και Ρωμαϊκής Ιστορίας...
Διοργανωτής: Πανεπιστήμιο Κύπρου
Διάρκεια: 2 έτη
H αρχαιολογία αποτελεί εξ αντικειμένου ένα από τα γνωστικά πεδία αιχμής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η γεωγραφική θέση της Κύπρου την καθιστά ιδανικό χώρο μελέτης της αρχαιολογίας του Μεσογειακού χώρου. Από την ίδρυση του Πανεπιστημίου ήταν εμφανής η ανάγκη...
Διοργανωτής: Πανεπιστήμιο Κύπρου
Διάρκεια: 2 έτη

Γλώσσα, Γραμματισμός και Εκπαίδευση

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Σεπτέμβριος 2024, Ιανουάριος 2025
Σκοπός του προγράμματος είναι η διεύρυνση και προώθηση εξειδικευμένης γνώσης για τη διδακτική του γλωσσικού μαθήματος, τις σπουδές γραμματισμού και την εφαρμοσμένη γλωσσολογία στο χώρο της εκπαίδευσης. Φοιτητές/τριες του προγράμματος εξετάζουν ψυχο- και...
Διοργανωτής: Πανεπιστήμιο Κύπρου
Διάρκεια: 2 έτη
Η παιδαγωγική και η εκπαίδευση συνδέονται άμεσα με την προσφορά δημιουργικών εμπειριών στα παιδιά αλλά και στην ανάπτυξη της δημιουργικής τους σκέψης. Σκοπός του εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακού προγράμματος στη «Δημιουργική Mάθηση και Τέχνες στην Παιδική Ηλικ...
Διοργανωτής: Πανεπιστήμιο Κύπρου
Διάρκεια: 3 εξάμηνα
Στο πρόγραμμα συμμετέχουν ένδεκα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού των Τμημάτων BNE και IΣA στις εξής ειδικότητες: Βυζαντινή Φιλολογία, Βυζαντινή Ιστορία, Μεσαιωνική Ιστορία, Ιστορία του Λατινοκρατούμενου Ελληνισμού, Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Τέχνη και...
Διοργανωτής: Πανεπιστήμιο Κύπρου
Διάρκεια: 1,5 έτος

Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Σεπτέμβριος 2024, Ιανουάριος 2025
Η θεωρία και η έρευνα στην Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση εμπλουτίζεται όλο και περισσότερο και είναι χρήσιμη για ερευνητές και εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης (προσχολική, δημοτική, μέση και ανώτατη εκπαίδευση). Το πρόγραμμα...
Διοργανωτής: Πανεπιστήμιο Κύπρου
Διάρκεια: 2 έτη

Εκπαιδευτική Διοίκηση και Αξιολόγηση

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Σεπτέμβριος 2024, Ιανουάριος 2025
Ο γενικός σκοπός του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών είναι να παρέχει μια ευρεία γνώση της εκπαιδευτικής διοίκησης και αξιολόγησης, τόσο μέσω της εστιασμένης μελέτης συγκεκριμένων εννοιών και θεμάτων, όσο και μέσω της εφαρμογής αυτών στη...
Διοργανωτής: Πανεπιστήμιο Κύπρου
Διάρκεια: 2 έτη

Εκπαιδευτική Ψυχολογία

Εξ Αποστάσεως
Σεπτέμβριος 2024, Ιανουάριος 2025
Ως πεδίο της Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας ορίζεται η μελέτη της συμπεριφοράς των μαθητών, της διαδικασίας μάθησης και διδασκαλίας....
Διοργανωτής: CEARS Φορέας διασύνδεσης - Εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακά Προπτυχιακά
Διάρκεια: 1 έτος

Μαθηματική Παιδεία

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Σεπτέμβριος 2024, Ιανουάριος 2025
Σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι να προσφέρει την ευκαιρία στους φοιτητές/τριες να προχωρήσουν σε εξειδικευμένες σπουδές στις Επιστήμες της Αγωγής και συγκεκριμένα στη Μαθηματική Παιδεία...
Διοργανωτής: Πανεπιστήμιο Κύπρου
Διάρκεια: 2 έτη
Βασικός σκοπός του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος “Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων” είναι η προετοιμασία των αποφοίτων του για την επιτυχή ανταπόκριση στις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν κατά την εμπλοκή τους σε έργα...
Διοργανωτής: Πανεπιστήμιο Κύπρου
Διάρκεια: 2 έτη

Μάστερ σε Σπουδές Φύλου

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Σεπτέμβριος 2024, Ιανουάριος 2025
Σκοπός του προγράμματος είναι να δώσει στους/στις διδακτορικούς/ές φοιτητές/τριες την απαραίτητη γνώση, τις νοητικές στάσεις, τις ερευνητικές πλαισιώσεις και δεξιότητες που χρειάζονται για να γίνουν ακαδημαϊκοί μελετητές και δάσκαλοι, όπως επίσης ηγετικές...
Διοργανωτής: Πανεπιστήμιο Κύπρου
Διάρκεια: 2 έτη

Μάστερ στη Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Σεπτέμβριος 2024, Ιανουάριος 2025
Στόχος του προγράμματος είναι η εξειδικευμένη μελέτη της Νεότερης Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Ιστορίας (από το 19ο αι. ως τις μέρες μας), η σύνδεσή της με την ιστορία του γεωγραφικού χώρου της Μεσογείου και...
Διοργανωτής: Πανεπιστήμιο Κύπρου
Διάρκεια: 2 έτη

Μάστερ στη Φυσική

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Σεπτέμβριος 2024, Ιανουάριος 2025
Σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος Μάστερ στη Φυσικής είναι να προάγει την επιστημονική γνώση και έρευνα στη Φυσική. Η εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών αποτελεί κεντρικό στοιχείο των στόχων και δραστηριοτήτων του Τμήματος...
Διοργανωτής: Πανεπιστήμιο Κύπρου
Διάρκεια: 2 έτη
The Master’s programme in Field Archaeology on Land and under the Sea offers a comprehensive course in Field Archaeology. Through courses on the nature, the study, the documentation and the interpretation of archaeological artefacts and sites, On Land and...
Διοργανωτής: Πανεπιστήμιο Κύπρου
Διάρκεια: 1,5 έτος

Μάστερ στη Χημεία

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Σεπτέμβριος 2024, Ιανουάριος 2025
Ο σκοπός του προγράμματος είναι η εμβάθυνση και απόκτηση ερευνητικής εξειδίκευσης σε έναν συγκεκριμένο τομέα της Χημείας...
Διοργανωτής: Πανεπιστήμιο Κύπρου
Διάρκεια: 1,5 έτος
The Master’s programme Digital Heritage and Landscape Archaeology of the University of Cyprus is a unique postgraduate programme in the area of the E. Mediterranean that offers a concrete interdisciplinary academic course platform dealing with the...
Διοργανωτής: Πανεπιστήμιο Κύπρου
Διάρκεια: 1,5 έτος

Μάστερ στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Σεπτέμβριος 2024, Ιανουάριος 2025
Σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι να προσφέρει τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων αλλά και σε συναφείς επαγγελματίες, να προχωρήσουν σε εξειδικευμένες σπουδές στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία. Επιπλέον, προετοιμάζει...
Διοργανωτής: Πανεπιστήμιο Κύπρου
Διάρκεια: 2 έτη
To Πρόγραμμα Μάστερ στις Επιστήμες της Αγωγής με Κατεύθυνση σε «Πολυπολιτισμικότητα, Μετανάστευση και Αποαποικιακή Εκπαίδευση» απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, καλλιτέχνες, διαχειριστές πολιτιστικών δράσεων και φορείς εκπαιδευτικής και...
Διοργανωτής: Πανεπιστήμιο Κύπρου
Διάρκεια: 2 έτη
Ο γενικός σκοπός του προγράμματος είναι να παρέχει ολοκληρωμένη εκπαίδευση σε εκπαιδευτικούς-ερευνητές σε ό,τι αφορά την επιστημολογία της νηπιοσχολικής αγωγής. Οι συμμετέχοντες του προγράμματος θα αποκτήσουν δεξιότητες στη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα...
Διοργανωτής: Πανεπιστήμιο Κύπρου
Διάρκεια: 2 έτη
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη παιδαγωγική της Φυσικής Αγωγής (ΦΑ) προσφέρει ευκαιρίες στους συμμετέχοντες για απόκτηση εξειδικευμένων σπουδών στη ΦΑ. Σκοπός του προγράμματος είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες θεμελιώσεις γνώσεις και ερευνητικές...
Διοργανωτής: Πανεπιστήμιο Κύπρου
Διάρκεια: 2 έτη

Μάστερ στις Φυσικές Επιστήμες

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Σεπτέμβριος 2024, Ιανουάριος 2025
Γενικός σκοπός του προγράμματος είναι η ολοκληρωμένη εκπαίδευση ερευνητών της Μάθησης στις Φυσικές Επιστήμες. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα αποκτήσουν δεξιότητες βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, θα αναπτύξουν στρατηγικές αξιολόγησης και μεταρρύθμισης...
Διοργανωτής: Πανεπιστήμιο Κύπρου
Διάρκεια: 2 έτη

Μουσική: Μουσική Παιδαγωγική, Μουσικολογία, Σύνθεση (PhD)

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Σεπτέμβριος 2024, Φεβρουάριος 2025
Οι φοιτητές προετοιμάζονται να καταστούν αυτόνομοι μελετητές και ερευνητές, με δυνατότητα διακρίσεων τόσο ακαδημαϊκά όσο και ερευνητικά σε τοπικό και διεθνές επίπεδο στη Μουσική Παιδαγωγική, Μουσικολογία και Σύνθεση ...
Διοργανωτής: Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Διάρκεια: 3 έτη

MA Education (TESOL): Teaching English to Speakers of Other Languages

ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Οκτώβριος 2024, Φεβρουάριος 2025
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MA Education (TESOL – Teaching English to Speakers of Other Languages) απευθύνεται σε νέους πτυχιούχους ή εν ενεργεία εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να απασχοληθούν ως εκπαιδευτικοί της Αγγλικής Γλώσσας στην Ελλάδα και το εξωτε...
Διοργανωτής: Mediterranean College
Διάρκεια: 2 έτη

MA Education Leadership

ΑΘΗΝΑ
Οκτώβριος 2024, Ιανουάριος 2025
Στόχος του μαθήματος είναι να βελτιώσει την ποιότητα της εκπαιδευτικής ηγεσίας στην Ελλάδα και το υλικό έχει γραφτεί από έμπειρους και επιτυχημένους ανώτερους εκπαιδευτικούς ηγέτες, συνδυάζοντας την...
Διοργανωτής: City Unity College
Διάρκεια: 2 έτη
12