Μεταπτυχιακά: Εκπαίδευση (56)

Φίλτρα
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Kλασικών Σπουδών βασίζεται στη γενική αρχή της ενότητας της Κλασικής Φιλολογίας και έχει σχεδιασθεί ώστε να προσφέρει συγκροτημένη εξειδίκευση στην αρχαία ελληνική και στη λατινική φιλολογία καθώς και στη...
Διοργανωτής: Πανεπιστήμιο Κύπρου
Διάρκεια: 2 έτη

MA Education Leadership

ΑΘΗΝΑ
Ιανουάριος 2024, Οκτώβριος 2024
Στόχος του μαθήματος είναι να βελτιώσει την ποιότητα της εκπαιδευτικής ηγεσίας στην Ελλάδα και το υλικό έχει γραφτεί από έμπειρους και επιτυχημένους ανώτερους εκπαιδευτικούς ηγέτες, συνδυάζοντας την...
Διοργανωτής: City Unity College
Διάρκεια: 2 έτη

Master (MA) in Teaching English to Speakers of Other Languages

ΑΘΗΝΑ
Ιανουάριος 2024, Σεπτέμβριος 2024
The MA TESOL is designed to provide professional development opportunities for speakers of English who wish to pursue or further their careers as TESOL professionals. ...
Διοργανωτής: DEREE - The American College of Greece
Διάρκεια: 1-2 years

Master in Education Policies for Global Development

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Ιανουάριος 2024, Σεπτέμβριος 2024
The Master in Education Policies for Global Development (GLOBED) aims to set new standards as an international Master in the field of globalization, education and international development...
Διοργανωτής: Πανεπιστήμιο Κύπρου
Διάρκεια: 2 έτη
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στα Αναλυτικά Προγράμματα, Διδασκαλία και Συγκριτική Παιδαγωγική έχει ως βασικούς στόχους: 1. Την έρευνα σε θέματα σχεδιασμού, ανάπτυξης και αξιολόγησης αναλυτικών προγραμμάτων, ανάλυσης και αξιολόγησης της διδασκαλίας, και...
Διοργανωτής: Πανεπιστήμιο Κύπρου
Διάρκεια: 2 έτη

Αρχαία Ιστορία

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Ιανουάριος 2024, Σεπτέμβριος 2024
Το πρόγραμμα στοχεύει στην προαγωγή της γνώσης και την ανάπτυξη της έρευνας, μέσω της διαμόρφωσης ειδικών επιστημόνων, στα γνωστικά αντικείμενα της Αρχαίας Ελληνικής και Ρωμαϊκής Ιστορίας...
Διοργανωτής: Πανεπιστήμιο Κύπρου
Διάρκεια: 2 έτη
H αρχαιολογία αποτελεί εξ αντικειμένου ένα από τα γνωστικά πεδία αιχμής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η γεωγραφική θέση της Κύπρου την καθιστά ιδανικό χώρο μελέτης της αρχαιολογίας του Μεσογειακού χώρου. Από την ίδρυση του Πανεπιστημίου ήταν εμφανής η ανάγκη...
Διοργανωτής: Πανεπιστήμιο Κύπρου
Διάρκεια: 2 έτη

Γλώσσα, Γραμματισμός και Εκπαίδευση

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Ιανουάριος 2024, Σεπτέμβριος 2024
Σκοπός του προγράμματος είναι η διεύρυνση και προώθηση εξειδικευμένης γνώσης για τη διδακτική του γλωσσικού μαθήματος, τις σπουδές γραμματισμού και την εφαρμοσμένη γλωσσολογία στο χώρο της εκπαίδευσης. Φοιτητές/τριες του προγράμματος εξετάζουν ψυχο- και...
Διοργανωτής: Πανεπιστήμιο Κύπρου
Διάρκεια: 2 έτη
Στο πρόγραμμα συμμετέχουν ένδεκα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού των Τμημάτων BNE και IΣA στις εξής ειδικότητες: Βυζαντινή Φιλολογία, Βυζαντινή Ιστορία, Μεσαιωνική Ιστορία, Ιστορία του Λατινοκρατούμενου Ελληνισμού, Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Τέχνη και...
Διοργανωτής: Πανεπιστήμιο Κύπρου
Διάρκεια: 1,5 έτος

Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Ιανουάριος 2024, Σεπτέμβριος 2024
Η θεωρία και η έρευνα στην Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση εμπλουτίζεται όλο και περισσότερο και είναι χρήσιμη για ερευνητές και εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης (προσχολική, δημοτική, μέση και ανώτατη εκπαίδευση). Το πρόγραμμα...
Διοργανωτής: Πανεπιστήμιο Κύπρου
Διάρκεια: 2 έτη

Εκπαιδευτική Διοίκηση και Αξιολόγηση

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Ιανουάριος 2024, Σεπτέμβριος 2024
Ο γενικός σκοπός του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών είναι να παρέχει μια ευρεία γνώση της εκπαιδευτικής διοίκησης και αξιολόγησης, τόσο μέσω της εστιασμένης μελέτης συγκεκριμένων εννοιών και θεμάτων, όσο και μέσω της εφαρμογής αυτών στη...
Διοργανωτής: Πανεπιστήμιο Κύπρου
Διάρκεια: 2 έτη

Εκπαιδευτική Ψυχολογία

Εξ Αποστάσεως
Ιανουάριος 2024, Σεπτέμβριος 2024
Ως πεδίο της Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας ορίζεται η μελέτη της συμπεριφοράς των μαθητών, της διαδικασίας μάθησης και διδασκαλίας....
Διοργανωτής: CEARS Φορέας διασύνδεσης - Εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακά Προπτυχιακά
Διάρκεια: 1 έτος

Μαθηματική Παιδεία

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Ιανουάριος 2024, Σεπτέμβριος 2024
Σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι να προσφέρει την ευκαιρία στους φοιτητές/τριες να προχωρήσουν σε εξειδικευμένες σπουδές στις Επιστήμες της Αγωγής και συγκεκριμένα στη Μαθηματική Παιδεία...
Διοργανωτής: Πανεπιστήμιο Κύπρου
Διάρκεια: 2 έτη
Βασικός σκοπός του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος “Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων” είναι η προετοιμασία των αποφοίτων του για την επιτυχή ανταπόκριση στις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν κατά την εμπλοκή τους σε έργα...
Διοργανωτής: Πανεπιστήμιο Κύπρου
Διάρκεια: 2 έτη

Μάστερ σε Σπουδές Φύλου

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Ιανουάριος 2024, Σεπτέμβριος 2024
Σκοπός του προγράμματος είναι να δώσει στους/στις διδακτορικούς/ές φοιτητές/τριες την απαραίτητη γνώση, τις νοητικές στάσεις, τις ερευνητικές πλαισιώσεις και δεξιότητες που χρειάζονται για να γίνουν ακαδημαϊκοί μελετητές και δάσκαλοι, όπως επίσης ηγετικές...
Διοργανωτής: Πανεπιστήμιο Κύπρου
Διάρκεια: 2 έτη

Μάστερ στη Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Ιανουάριος 2024, Σεπτέμβριος 2024
Στόχος του προγράμματος είναι η εξειδικευμένη μελέτη της Νεότερης Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Ιστορίας (από το 19ο αι. ως τις μέρες μας), η σύνδεσή της με την ιστορία του γεωγραφικού χώρου της Μεσογείου και...
Διοργανωτής: Πανεπιστήμιο Κύπρου
Διάρκεια: 2 έτη

Μάστερ στη Φυσική

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Ιανουάριος 2024, Σεπτέμβριος 2024
Σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος Μάστερ στη Φυσικής είναι να προάγει την επιστημονική γνώση και έρευνα στη Φυσική. Η εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών αποτελεί κεντρικό στοιχείο των στόχων και δραστηριοτήτων του Τμήματος...
Διοργανωτής: Πανεπιστήμιο Κύπρου
Διάρκεια: 2 έτη
The Master’s programme in Field Archaeology on Land and under the Sea offers a comprehensive course in Field Archaeology. Through courses on the nature, the study, the documentation and the interpretation of archaeological artefacts and sites, On Land and...
Διοργανωτής: Πανεπιστήμιο Κύπρου
Διάρκεια: 1,5 έτος

Μάστερ στη Χημεία

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Ιανουάριος 2024, Σεπτέμβριος 2024
Ο σκοπός του προγράμματος είναι η εμβάθυνση και απόκτηση ερευνητικής εξειδίκευσης σε έναν συγκεκριμένο τομέα της Χημείας...
Διοργανωτής: Πανεπιστήμιο Κύπρου
Διάρκεια: 1,5 έτος
The Master’s programme Digital Heritage and Landscape Archaeology of the University of Cyprus is a unique postgraduate programme in the area of the E. Mediterranean that offers a concrete interdisciplinary academic course platform dealing with the...
Διοργανωτής: Πανεπιστήμιο Κύπρου
Διάρκεια: 1,5 έτος

Μάστερ στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Ιανουάριος 2024, Σεπτέμβριος 2024
Σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι να προσφέρει τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων αλλά και σε συναφείς επαγγελματίες, να προχωρήσουν σε εξειδικευμένες σπουδές στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία. Επιπλέον, προετοιμάζει...
Διοργανωτής: Πανεπιστήμιο Κύπρου
Διάρκεια: 2 έτη
To Πρόγραμμα Μάστερ στις Επιστήμες της Αγωγής με Κατεύθυνση σε «Πολυπολιτισμικότητα, Μετανάστευση και Αποαποικιακή Εκπαίδευση» απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, καλλιτέχνες, διαχειριστές πολιτιστικών δράσεων και φορείς εκπαιδευτικής και...
Διοργανωτής: Πανεπιστήμιο Κύπρου
Διάρκεια: 2 έτη
To Πρόγραμμα Μάστερ στις Επιστήμες της Αγωγής με Κατεύθυνση σε «Πολυπολιτισμικότητα, Μετανάστευση και Αποαποικιακή Εκπαίδευση» απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, καλλιτέχνες, διαχειριστές πολιτιστικών δράσεων και φορείς εκπαιδευτικής και κοινωνικής πολιτικής...
Διοργανωτής: Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Διάρκεια: 2 έτη
Ο γενικός σκοπός του προγράμματος είναι να παρέχει ολοκληρωμένη εκπαίδευση σε εκπαιδευτικούς-ερευνητές σε ό,τι αφορά την επιστημολογία της νηπιοσχολικής αγωγής. Οι συμμετέχοντες του προγράμματος θα αποκτήσουν δεξιότητες στη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα...
Διοργανωτής: Πανεπιστήμιο Κύπρου
Διάρκεια: 2 έτη
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη παιδαγωγική της Φυσικής Αγωγής (ΦΑ) προσφέρει ευκαιρίες στους συμμετέχοντες για απόκτηση εξειδικευμένων σπουδών στη ΦΑ. Σκοπός του προγράμματος είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες θεμελιώσεις γνώσεις και ερευνητικές...
Διοργανωτής: Πανεπιστήμιο Κύπρου
Διάρκεια: 2 έτη

Μάστερ στις Φυσικές Επιστήμες

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Ιανουάριος 2024, Σεπτέμβριος 2024
Γενικός σκοπός του προγράμματος είναι η ολοκληρωμένη εκπαίδευση ερευνητών της Μάθησης στις Φυσικές Επιστήμες. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα αποκτήσουν δεξιότητες βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, θα αναπτύξουν στρατηγικές αξιολόγησης και μεταρρύθμισης...
Διοργανωτής: Πανεπιστήμιο Κύπρου
Διάρκεια: 2 έτη

MA Education (TESOL): Teaching English to Speakers of Other Languages

ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Φεβρουάριος 2024, Οκτώβριος 2024
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MA Education (TESOL – Teaching English to Speakers of Other Languages) απευθύνεται σε νέους πτυχιούχους ή εν ενεργεία εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να απασχοληθούν ως εκπαιδευτικοί της Αγγλικής Γλώσσας στην Ελλάδα και το εξωτε...
Διοργανωτής: Mediterranean College
Διάρκεια: 2 έτη

MA Education: Leadership and Management

ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Φεβρουάριος 2024, Οκτώβριος 2024
Το πρόγραμμα στοχεύει να εκπαιδεύσει όσους εργάζονται ήδη στο χώρο της εκπαίδευσης αλλά και απόφοιτους τμημάτων κοινωνικών επιστημών πάνω σε σύγχρονες γνώσεις στην Παιδαγωγική και ειδικότερα σε θέματα Διοίκησης και Ηγεσίας στην Εκπαίδευση, προσφέροντα...
Διοργανωτής: Mediterranean College
Διάρκεια: 1 έτος full-time ή 2 έτη part-time

MA in Art & Education

ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Φεβρουάριος 2024, Οκτώβριος 2024
Το πρόγραμμα προσφέρει μία σύγχρονη και πολυδιάστατη προσέγγιση στην μελέτη της διδακτικής της τέχνης στο εκπαιδευτικό περιβάλλον της Ελλάδας. Συνδυάζει την κριτική σκέψη σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο δίνοντας στον σπουδαστή την δυνατότητα να...
Διοργανωτής: AKTO - Art & Design College
Διάρκεια: 1-2 έτη

MA Inclusion and Special Educational Needs and Disability (ISEND)

ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Φεβρουάριος 2024, Οκτώβριος 2024
Σε μια εποχή αυξανόμενου παγκόσμιου ενδιαφέροντος για την ισότητα και την ένταξη στην Εκπαίδευση, το νέο μονοετές (ή διετές part-time) μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Ένταξη και Ειδική Αγωγή (MA ISEND) του University of Derby αποτελεί το μοναδικό...
Διοργανωτής: Mediterranean College
Διάρκεια: 1 έτος full-time ή 2 έτη part-time
12