Σπουδές: Μηχανολογία & Τεχνολογία (10)

Φίλτρα

Γενική Μηχανική (Associate of Science in General Engineering-ASGE)

ΑΘΗΝΑ
Σεπτέμβριος 2024, Φεβρουάριος 2025
Το ASGE δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να αποκτήσουν βασικές γνώσεις και συγχρόνως να εξερευνήσουν διάφορους τομείς της επιστήμης του μηχανικού. Οι απόφοιτοι δεν είναι μόνο προετοιμασμένοι για εργασία στη βιομηχανία αλλά ταυτόχρονα ικανοί να...
Διοργανωτής: Hellenic American College
Διάρκεια: 2 έτη πλήρους φοίτησης

Προπτυχιακό Πρόγραμμα στη Μηχανική (BSE)

ΑΘΗΝΑ
Σεπτέμβριος 2024, Φεβρουάριος 2025
Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα στη Μηχανική (BSE) παρέχει στους σπουδαστές στιβαρό θεωρητικό υπόβαθρο στους βασικούς τομείς της Μηχανικής και άμεσα εφαρμόσιμες γνώσεις και δεξιότητες στους καθιερωμένους τομείς της βιομηχανίας καθώς και στις αναδυόμενες ...
Διοργανωτής: Hellenic American College
Διάρκεια: 4 έτη πλήρους φοίτησης

BArch (Hons) Architecture (Αρχιτεκτονική)

ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Οκτώβριος 2024
Τα προγράμματα σπουδών Αρχιτεκτονικής του Μητροπολιτικού Κολλεγίου έχουν πιστοποιηθεί επιτυχώς στο επίπεδο Part 1 & Part 2 από το Royal Institute of British Architects (RIBA). Το γεγονός αυτό καθιστά το Μητροπολιτικό Κολλέγιο τον μοναδικό εκπαιδευτικό...
Διοργανωτής: ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ
Διάρκεια: 3 - 4 έτη

MEng Civil Engineering and Construction | Πολιτικών Μηχανικών

ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Οκτώβριος 2024
Το MEng Civil Engineering and Construction έχει ως στόχο τη δημιουργία επαγγελματιών Πολιτικών Μηχανικών που ασχολούνται με την σχεδίαση, ανάλυση και επίβλεψη κατασκευών του δομημένου χώρου ...
Διοργανωτής: ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ
Διάρκεια: 5 έτη
Το πρόγραμμα σπουδών MEng Electrical and Electronic Engineering είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες της Ελληνικής βιομηχανίας και ανάπτυξης, που παρέχει τις θεμελιώδεις γνώσεις και θεωρίες της επιστήμης και εκπαιδεύει τους φοιτητές ...
Διοργανωτής: ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ
Διάρκεια: 4 ή 5 έτη

MEng Mechanical Engineering and Manufacturing | Μηχανολόγων Μηχανικών

ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Οκτώβριος 2024
Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο προσφέρει το μοναδικό πρόγραμμα στην Ελλάδα πλήρους 5-ετους φοίτησης σε συνεργασία με Πανεπιστήμιο του εξωτερικού, όπως και τα αντίστοιχα πτυχία μηχανικών των Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Πολυτεχνικών Σχολών....
Διοργανωτής: ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ
Διάρκεια: 5 έτη

MEng/BEng (Hons) Civil Engineering and Construction

ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Οκτώβριος 2024
Η Σχολή Μηχανικών του Mediterranean College λειτουργεί από το 2005, ανοίγοντας το δρόμο για την παροχή ιδιωτικής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην Ελλάδα στον τομέα της Επιστήμης του Πολιτικού Μηχανικού. Σήμερα, συνεργάζεται με το University of Derby κ...
Διοργανωτής: Mediterranean College
Διάρκεια: 4-5 έτη

MEng/BEng (Hons) Mechanical Engineering & Design

ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Οκτώβριος 2024
Η Σχολή Μηχανικών του Mediterranean College λειτουργεί από το 2005, ανοίγοντας το δρόμο για την παροχή ιδιωτικής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην Ελλάδα στον τομέα της Επιστήμης του Μηχανολόγου Μηχανικού. Συγκεκριμένα, παρείχε το πρώτο στην Ελλάδα παν...
Διοργανωτής: Mediterranean College
Διάρκεια: 4-5 έτη

Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Οκτώβριος 2024, Φεβρουάριος 2025
Αναπτύξτε δεξιότητες σχεδίασης ηλεκτρικών κυκλωμάτων και συστημάτων επικοινωνίας με πρακτική εμπειρία σε διάφορους οργανισμούς...
Διοργανωτής: Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Διάρκεια: 4 χρόνια

Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Οκτώβριος 2024, Φεβρουάριος 2025
Καθώς η τεχνολογία συνεχίζει να εξελίσσεται, οι μηχανικοί ηλεκτρονικών υπολογιστών γίνονται όλο και πιο απαραίτητοι για όλες τις επιχειρήσεις και την ψηφιακή υποδομή της κοινωνίας...
Διοργανωτής: Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Διάρκεια: 4 χρόνια