Μεταπτυχιακά: ΛΕΥΚΩΣΙΑ (99)

Φίλτρα

Biodiversity and Ecology

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Σεπτέμβριος 2024, Ιανουάριος 2025
The Master’s Degree in Biodiversity and Ecology aims at providing students with high quality education of international standing, so that that they can develop a deep understanding of their science and a versatile thinking, something critical for their...
Διοργανωτής: Πανεπιστήμιο Κύπρου
Διάρκεια: 1,5 year

Biomedical Sciences

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Σεπτέμβριος 2024, Ιανουάριος 2025
The Master’s Degree in Biomedical Sciences aims at providing students with high quality education of international standing, so that that they can develop a deep understanding of their science and versatile thinking, something critical for their...
Διοργανωτής: Πανεπιστήμιο Κύπρου
Διάρκεια: 1,5 year

Cancer Biology and Clinical Oncology (PhD)

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Σεπτέμβριος 2024, Φεβρουάριος 2025
Το διδακτορικό αυτό εφοδιάζει την επόμενη γενιά ερευνητών και ηγετών με τις γνώσεις και τις δεξιότητες ώστε να συμβάλλουν στην καινοτομία, την πολιτική και την εφαρμογή των επιστημών που σχετίζονται με τον καρκίνο...
Διοργανωτής: Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Διάρκεια: 3 έτη

DBA – Διοίκηση Επιχειρήσεων (PhD)

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Σεπτέμβριος 2024, Φεβρουάριος 2025
Το διδακτορικό προσφέρει προηγμένες και πολυζήτητες δεξιότητες για εργοδότηση σε ακαδημαϊκό ή ερευνητικό περιβάλλον στην Κύπρο και το εξωτερικό...
Διοργανωτής: Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Διάρκεια: 3 έτη

European Studies

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Σεπτέμβριος 2024, Ιανουάριος 2025
The Master's degree in European Studies is offered by the Department of French and European Studies of the University of Cyprus in Greek and international languages. Its courses are taught in English. According to the linguistic profile of students, some...
Διοργανωτής: Πανεπιστήμιο Κύπρου
Διάρκεια: 1,5 year
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Kλασικών Σπουδών βασίζεται στη γενική αρχή της ενότητας της Κλασικής Φιλολογίας και έχει σχεδιασθεί ώστε να προσφέρει συγκροτημένη εξειδίκευση στην αρχαία ελληνική και στη λατινική φιλολογία καθώς και στη...
Διοργανωτής: Πανεπιστήμιο Κύπρου
Διάρκεια: 2 έτη

MA in Teaching English to Speakers of Οther Languages (TESOL)

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Σεπτέμβριος 2024, Ιανουάριος 2025
The program is to meet the needs of TESOL professionals who would like to expand their understanding of language teaching methodologies in the light of cutting-edge research and recent developments in the field of applied linguistics. It replaces our...
Διοργανωτής: Πανεπιστήμιο Κύπρου
Διάρκεια: 1,5 year
The programme is primarily designed for those interested in the scientific investigation of language. Its main objectives are i) to offer students a solid background and deepen their knowledge in the main areas of English grammar and the structure of...
Διοργανωτής: Πανεπιστήμιο Κύπρου
Διάρκεια: 2 years

Master in Business Economics – TIME

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Σεπτέμβριος 2024, Ιανουάριος 2025
TIME is an accelerated, full-time Master's program in Business Economics (MBE). It is jointly offered by a consortium of three universities: The University of Crete, the University of Cyprus and the Wageningen University in Netherlands. It is recognized...
Διοργανωτής: Πανεπιστήμιο Κύπρου
Διάρκεια: 1,5 έτος

Master in Data Science

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Σεπτέμβριος 2024, Ιανουάριος 2025
The MSc in Data Science programme brings together the expertise of three departments in the University of Cyprus – Business and Public Administration, Computer Science, and Mathematics and Statistics – to prepare the next generation of data-oriented think...
Διοργανωτής: Πανεπιστήμιο Κύπρου
Διάρκεια: 1,5 year

Master in Education Policies for Global Development

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Σεπτέμβριος 2024, Ιανουάριος 2025
The Master in Education Policies for Global Development (GLOBED) aims to set new standards as an international Master in the field of globalization, education and international development...
Διοργανωτής: Πανεπιστήμιο Κύπρου
Διάρκεια: 2 έτη

Master of Business Administration

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Σεπτέμβριος 2024, Ιανουάριος 2025
Intended Learning Outcomes (Program ILOs):Strategic thinking: Students will develop a strategic level of thinking in order to integrate the key functions of business: accounting, finance, international business, management, management information syste...
Διοργανωτής: Πανεπιστήμιο Κύπρου
Διάρκεια: 2 έτη

Medical Sciences (PhD)

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Σεπτέμβριος 2024, Φεβρουάριος 2025
The PhD in Medical Sciences provides advanced training in the primary areas of Basic Science, Clinical and Translational Science and Medical Education. Rigorous and multi-disciplinary, the program supports scientific inquiry to develop...
Διοργανωτής: Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Διάρκεια: 3 έτη
Το πρόγραμμα σπουδών είναι σχεδιασμένο για να παράγει άρτια ειδικευμένους αποφοίτους με δυνατό υπόβαθρο στα θεμελιώδη του τομέα, με κοινωνική ευαισθησία και ανεξαρτησία σκέψεως, όπως απαιτείται για μια επιτυχή σταδιοδρομία στη Μηχανολογία και...
Διοργανωτής: Πανεπιστήμιο Κύπρου
Διάρκεια: 1,5 έτος

Molecular Biology and Biomedicine

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Σεπτέμβριος 2024, Ιανουάριος 2025
The Master’s Degree in Molecular Biology and Biomedicine aims at providing students with high quality education of international standing, so that that they can develop a deep understanding of their science and a versatile thinking, something critical for...
Διοργανωτής: Πανεπιστήμιο Κύπρου
Διάρκεια: 1,5 year

MSc Programme – Precision Medicine in Clinical Practice

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Σεπτέμβριος 2024, Ιανουάριος 2025
The purpose of the postgraduate programme PRECISION MEDICINE IN CLINICAL PRACTICE is to offer health professionals and professionals working in the field of biomedical sciences, educational training on the applications of precision and personalized medici...
Διοργανωτής: Πανεπιστήμιο Κύπρου
Διάρκεια: 1,5 year

MSc Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού - MSc Human Resource Management

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Σεπτέμβριος 2024, Ιανουάριος 2025
Το Πρόγραμμα παρέχει ευρεία και εις βάθος γνώση στον τομέα της ΔΑΔ ώστε να εφοδιάζει τους/τις απόφοιτούς του με σημαντικό πλεονέκτημα για τη μετέπειτα καριέρα τους. Έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα που υιοθετήθηκαν σε παρόμοια...
Διοργανωτής: Πανεπιστήμιο Κύπρου
Διάρκεια: 1,5 έτος
Το πρόγραμμα σπουδών είναι σχεδιασμένο για να παράγει άρτια ειδικευμένους αποφοίτους με δυνατό υπόβαθρο στα θεμελιώδη του τομέα, με κοινωνική ευαισθησία και ανεξαρτησία σκέψεως, όπως απαιτείται για μια επιτυχή σταδιοδρομία στη Μηχανολογία και...
Διοργανωτής: Πανεπιστήμιο Κύπρου
Διάρκεια: 2 έτη
The Department of Mechanical and Manufacturing Engineering is one of the four departments in the newly established Faculty of Engineering at the University of Cyprus. The first undergraduate students were accepted in September 2003, while the graduate...
Διοργανωτής: Πανεπιστήμιο Κύπρου
Διάρκεια: 2 έτη
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στα Αναλυτικά Προγράμματα, Διδασκαλία και Συγκριτική Παιδαγωγική έχει ως βασικούς στόχους: 1. Την έρευνα σε θέματα σχεδιασμού, ανάπτυξης και αξιολόγησης αναλυτικών προγραμμάτων, ανάλυσης και αξιολόγησης της διδασκαλίας, και...
Διοργανωτής: Πανεπιστήμιο Κύπρου
Διάρκεια: 2 έτη

Αρχαία Ιστορία

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Σεπτέμβριος 2024, Ιανουάριος 2025
Το πρόγραμμα στοχεύει στην προαγωγή της γνώσης και την ανάπτυξη της έρευνας, μέσω της διαμόρφωσης ειδικών επιστημόνων, στα γνωστικά αντικείμενα της Αρχαίας Ελληνικής και Ρωμαϊκής Ιστορίας...
Διοργανωτής: Πανεπιστήμιο Κύπρου
Διάρκεια: 2 έτη
H αρχαιολογία αποτελεί εξ αντικειμένου ένα από τα γνωστικά πεδία αιχμής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η γεωγραφική θέση της Κύπρου την καθιστά ιδανικό χώρο μελέτης της αρχαιολογίας του Μεσογειακού χώρου. Από την ίδρυση του Πανεπιστημίου ήταν εμφανής η ανάγκη...
Διοργανωτής: Πανεπιστήμιο Κύπρου
Διάρκεια: 2 έτη

Γλώσσα, Γραμματισμός και Εκπαίδευση

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Σεπτέμβριος 2024, Ιανουάριος 2025
Σκοπός του προγράμματος είναι η διεύρυνση και προώθηση εξειδικευμένης γνώσης για τη διδακτική του γλωσσικού μαθήματος, τις σπουδές γραμματισμού και την εφαρμοσμένη γλωσσολογία στο χώρο της εκπαίδευσης. Φοιτητές/τριες του προγράμματος εξετάζουν ψυχο- και...
Διοργανωτής: Πανεπιστήμιο Κύπρου
Διάρκεια: 2 έτη

Δημόσια Υγεία (PhD)

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Σεπτέμβριος 2024, Φεβρουάριος 2025
Ένα διδακτορικό πρόγραμμα που προετοιμάζει τους υποψήφιους διδάκτορες για υψηλού επιπέδου έρευνα και συμβολή στην τοπική και διεθνή κοινότητα της Δημόσιας Υγείας...
Διοργανωτής: Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Διάρκεια: 3 έτη
Στο πρόγραμμα συμμετέχουν ένδεκα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού των Τμημάτων BNE και IΣA στις εξής ειδικότητες: Βυζαντινή Φιλολογία, Βυζαντινή Ιστορία, Μεσαιωνική Ιστορία, Ιστορία του Λατινοκρατούμενου Ελληνισμού, Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Τέχνη και...
Διοργανωτής: Πανεπιστήμιο Κύπρου
Διάρκεια: 1,5 έτος

Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Σεπτέμβριος 2024, Ιανουάριος 2025
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας” προτείνει μια εκπαίδευση η οποία έχει ως βασικούς στόχους ο φοιτητής να αποκτήσει α) ακαδημαϊκές γνώσεις στη διδακτική της γαλλικής ως ξένης γλώσσας (θεωρητικό πλαίσιο...
Διοργανωτής: Πανεπιστήμιο Κύπρου
Διάρκεια: 1,5 έτος

Διοίκησης Επιχειρήσεων (PhD)

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Σεπτέμβριος 2024, Φεβρουάριος 2025
Tο διδακτορικό προσφέρει προηγμένες και πολυζήτητες δεξιότητες για εργοδότηση σε ακαδημαϊκό ή ερευνητικό περιβάλλον στην Κύπρο και το εξωτερικό...
Διοργανωτής: Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Διάρκεια: 3 έτη

Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Σεπτέμβριος 2024, Ιανουάριος 2025
Η θεωρία και η έρευνα στην Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση εμπλουτίζεται όλο και περισσότερο και είναι χρήσιμη για ερευνητές και εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης (προσχολική, δημοτική, μέση και ανώτατη εκπαίδευση). Το πρόγραμμα...
Διοργανωτής: Πανεπιστήμιο Κύπρου
Διάρκεια: 2 έτη

Εκπαιδευτική Διοίκηση και Αξιολόγηση

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Σεπτέμβριος 2024, Ιανουάριος 2025
Ο γενικός σκοπός του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών είναι να παρέχει μια ευρεία γνώση της εκπαιδευτικής διοίκησης και αξιολόγησης, τόσο μέσω της εστιασμένης μελέτης συγκεκριμένων εννοιών και θεμάτων, όσο και μέσω της εφαρμογής αυτών στη...
Διοργανωτής: Πανεπιστήμιο Κύπρου
Διάρκεια: 2 έτη

Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός (M.Eng.)

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Σεπτέμβριος 2024, Ιανουάριος 2025
Το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός» (ΔΜΠ-ΕΤΑΣ) προσφέρει εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο των Ενεργειακών Τεχνολογιών μέσα από το πλαίσιο του Αειφόρου Σχεδιασμού. Ο διεπιστημονικός χαρακτήρας του με...
Διοργανωτής: Πανεπιστήμιο Κύπρου
Διάρκεια: 1,5 έτος
1234