Σπουδές: Marketing & Επικοινωνία (15)

Φίλτρα

BA (Hons) in Communication

ΑΘΗΝΑ
Σεπτέμβριος 2024, Ιανουάριος 2025
The Department of Communication comprises faculty members with a wide range of professional and academic experience and students with a wide range of backgrounds and a variety of media-related career interests. The department provides the best of an A...
Διοργανωτής: DEREE - The American College of Greece
Διάρκεια: 4 years

BSc (Hons) in Business Administration (Marketing Communications pathway)

ΑΘΗΝΑ
Σεπτέμβριος 2024, Ιανουάριος 2025
The College was the first educational institution in Greece to offer a business degree with a concentration in Marketing. Marketing as a discipline is a vital and indispensable business activity for all types of organizations, in part because it is a ...
Διοργανωτής: DEREE - The American College of Greece
Διάρκεια: 4 years

BSc (Hons) in Business Administration (Marketing Management pathway)

ΑΘΗΝΑ
Σεπτέμβριος 2024, Ιανουάριος 2025
The College was the first educational institution in Greece to offer a business degree with a concentration in Marketing. Marketing as a discipline is a vital and indispensable business activity for all types of organizations, in part because it is a ...
Διοργανωτής: DEREE - The American College of Greece
Διάρκεια: 4 years

BΑ (Hons) Ψηφιακό Μάρκετινγκ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Σεπτέμβριος 2024, Φεβρουάριος 2025
Το Ψηφιακό Μάρκετινγκ έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο όλες οι επιχειρήσεις λειτουργούν και προωθούν τα επιχειρηματικά τους συμφέροντα. Ένας ολοένα και αυξανόμενος αριθμός επιχειρήσεων υιοθετεί τις ψηφιακές τεχνολογίες προκειμένου να επιτύχε...
Διοργανωτής: Perrotis College
Διάρκεια: 3 έτη

BA (Hons) Business Management (Marketing)

ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Οκτώβριος 2024, Φεβρουάριος 2025
Το Marketing βρίσκεται σε διαδικασία συνεχούς εξέλιξης και εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους πλέον ανερχόμενους και δημοφιλείς τομείς επαγγελματικής σταδιοδρομίας, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η σύγχρονη αγορά εργασίας. Το πρόγραμμα...
Διοργανωτής: Mediterranean College
Διάρκεια: 3 έτη

BA (Hons) in Business Studies (Marketing)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Οκτώβριος 2024
Οι φοιτητές του Marketing εισάγονται στο σύγχρονο πνεύμα και στις πρακτικές μεθόδους και θεωρίες που χρησιμοποιούνται σήμερα στα τμήματα μάρκετινγκ, πωλήσεων και εξαγωγών μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων, στους τραπεζικούς οργανισμούς, στα γραφεία mark...
Διοργανωτής: CITY College, University of York Europe Campus
Διάρκεια: 3 έτη

BA (Hons) in Communication and Digital Media

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Οκτώβριος 2024
Ένα μοναδικό, δυναμικό και σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών στην Επικοινωνία και τα Ψηφιακά Μέσα που ακολουθεί πλήρως τις εξελίξεις στην ψηφιακή τεχνολογία και την επικοινωνία, καθώς και τις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας. Σκοπός του προγράμματος είν...
Διοργανωτής: CITY College, University of York Europe Campus
Διάρκεια: 3 έτη

BA (Hons) Marketing Management (Μάρκετινγκ)

ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Οκτώβριος 2024
Ο χώρος του Marketing είναι συναρπαστικός, βρίσκεται στην καρδιά κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας τόσο στο χώρο των προϊόντων, όσο και των υπηρεσιών, προσφέροντας δυνατότητες για μια δημιουργική επαγγελματική σταδιοδρομία....
Διοργανωτής: ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ
Διάρκεια: 4 έτη

BA Media Production / Journalism (Δημοσιογραφία)

ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Οκτώβριος 2024
Το πρόγραμμα είναι ένα μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών, σχεδιασμένο ώστε να καλύπτει πλήρως τους διάφορους τομείς του γνωστικού αντικειμένου της Δημοσιογραφίας, σε ακαδημαϊκό και πρακτικό επίπεδο....
Διοργανωτής: ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ
Διάρκεια: 3 έτη

Marketing and Digital Communications

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Οκτώβριος 2024, Φεβρουάριος 2025
Το πτυχίο Marketing and Digital Communications του EUC παρέχει στους φοιτητές τις γνώσεις και τις τεχνικές δεξιότητες που απαιτούνται σήμερα από τους οργανισμούς, ώστε να καθίστανται ανταγωνίσιμοι σε μια ψηφιοποιημένη παγκόσμια...
Διοργανωτής: Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Διάρκεια: 4 έτη

Marketing Communications and Social Media

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Οκτώβριος 2024, Φεβρουάριος 2025
Το πτυχίο Marketing Communications and Social Media του EUC παρέχει στους φοιτητές τις γνώσεις και τις τεχνικές δεξιότητες που απαιτούνται σήμερα από τους οργανισμούς, ώστε να καθίστανται ανταγωνίσιμοι σε μια ψηφιοποιημένη...
Διοργανωτής: Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Διάρκεια: 4 έτη

Πτυχίο στην Επικοινωνία

ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Οκτώβριος 2024
Με το πανεπιστημιακό πρόγραμμα για το πτυχίο Bachelor of Arts (B.A.) του Αμερικανικού κρατικού Πανεπιστημίου STATE UNIVERSITY OF NEW YORK / Empire State University, με ειδικότητα στην Επικοινωνία (Communication) και με σπουδές εξ ολοκλήρου στο NEW YORK CO...
Διοργανωτής: New York College
Διάρκεια: 4 έτη

Πτυχίο στην Επικοινωνία Επιχειρήσεων

ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Οκτώβριος 2024
Με το πανεπιστημιακό πρόγραμμα για το πτυχίο Bachelor of Science (B.S.) του Αμερικανικού κρατικού Πανεπιστημίου STATE UNIVERSITY OF NEW YORK / Empire State University, με ειδικότητα στην Επικοινωνία Επιχειρήσεων και με σπουδές εξ ολοκλήρου στο NEW YORK...
Διοργανωτής: New York College
Διάρκεια: 4 έτη

Πτυχίο στις Διεθνείς Σχέσεις

ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Οκτώβριος 2024
Με το πανεπιστημιακό πρόγραμμα για το πτυχίο Διεθνών Σχέσεων του Αμερικανικού κρατικού Πανεπιστημίου STATE UNIVERSITY OF NEW YORK/ Empire State University και με σπουδές εξ ολοκλήρου στο New York College στην Ελλάδα...
Διοργανωτής: New York College
Διάρκεια: 4 έτη

Πτυχίο στο Marketing

ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Οκτώβριος 2024
Με το πανεπιστημιακό πρόγραμμα για το πτυχίο Bachelor of Science (B.S.) του Αμερικανικού κρατικού Πανεπιστημίου STATE UNIVERSITY OF NEW YORK / Empire State University, με ειδικότητα στο Marketing και με σπουδές εξ ολοκλήρου στο NEW YORK COLLEGE...
Διοργανωτής: New York College
Διάρκεια: 4 έτη