ΙΕΚ Εκπαιδευτική Ένωση

Εγκαταστάσεις

ΑΘΗΝΑ
Υπατίας 6, 105 56
210 3235200, 210 3242497
Υπατίας 6, 105 56

Περιγραφή

Το ΙΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ προσφέρει αναγνωρισμένη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (αναγνωρισμένο από Γ.Γ.Δ.Β.Μ./ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), που οδηγεί τους αποφοίτους του στην απόκτηση ενός ισχυρού κρατικού διπλώματος, εναρμονισμένο με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, που εξασφαλίζει την είσοδό τους στην αγορά εργασίας δυναμικά και ανταγωνιστικά.

Προσανατολισμένο στην ποιότητα και στην υψηλού επιπέδου κατάρτιση, αποτελεί πρότυπο στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Οι καταρτιζόμενοι ολοκληρώνουν τις σπουδές τους σε ένα φιλικό, δημιουργικό και ανθρωποκεντρικό περιβάλλον μάθησης, με κέντρο τον σπουδαστή. Η ποιότητα των σπουδών και το υψηλό επίπεδο κατάρτισης, σε συνδυασμό με την εξασφαλισμένη πρακτική άσκηση σε συνεργαζόμενες κορυφαίες επιχειρήσεις, αποτελούν τα καλύτερα εχέγγυα για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία.

Παράλληλα, μέσα από ολοκληρωμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες και δωρεάν παροχές, όπως επιμορφωτικά σεμινάρια, ημερίδες, διαλέξεις, αλλά και άλλες δραστηριότητες κοινωνικού και πολιτιστικού χαρακτήρα, οι καταρτιζόμενοι και οι απόφοιτοί αποκτούν μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα και γίνονται περισσότερο ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας.

Οι εγκαταστάσεις της Εκπαιδευτικής Ένωσης, βρίσκονται στην καρδιά της Αθήνας, στο Σύνταγμα, σε ένα χώρο προσεγγίσιμο απ’ όλα τα διαθέσιμα μέσα μεταφοράς, καθιστώντας την πρόσβαση των σπουδαστών του ιδιαίτερα εύκολη.

Η παροχή επιπλέον προγραμμάτων μάθησης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στα πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια της σχολής μας, καθώς και το μηνιαίο πρόγραμμα σεμιναρίων, αποτελούν έναν ακόμη παράγοντα που βοηθά την επιτυχή προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη των σπουδαστών και των αποφοίτων μας. Στη σχολή λειτουργεί επίσης Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και Γραφείο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, για περαιτέρω στήριξη και βοήθεια.

Σε όλες τις ειδικότητες παρέχεται εξασφαλισμένη πρακτική άσκηση σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, καθώς και δωρεάν επιμορφωτικά σεμινάρια για περαιτέρω γνώσεις στο αντικείμενο σπουδών που επιλέγετε!

Προγράμματα

Επικοινωνήστε με τον φορέα
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στον φορέα εκπαίδευσης.